Simplex Responsive Template

Ogłoszenia


V CZEMIERNICKIE MARSZE NIEPODLEGŁOŚCI

IMPREZA O CHARAKTERZE REKREACYJNO-TURYSTYCZNYM SKIEROWANA DLA RODZIN Z DZIEĆMI ORAZ OSÓB LUBIĄCYCH AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU

Śladami przeszłości idziemy ku przyszłości...
REGULAMIN
Czemierniki 7 listopada 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował konkursy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dla uczniów szkół podstawowych.
Konkursy:
• konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pt. "Spisowa wyszukiwanka językowa":
Szczegóły konkursu
• konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych pt. "Spisowa krzyżówka językowa":
Szczegóły konkursu

XVI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian

Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach oraz Prezes Czemiernickiego Towarzystwo Regionalnego zapraszają na XVI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian dla uczniów szkół podstawowych, który odbędzie się 23 października 2021 roku o godz. 900 w Dworku w Bełczącu.

Konkurs realizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.
Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne tutaj

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2021/22

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Rozpoczynamy kolejny Nowy Rok Szkolny w warunkach panującego zagrożenia pandemią. By zminimalizować zagrożenie w Zespole Szkół w Czemiernikach na czas pandemii, wprowadzone zostały zmiany organizacje w funkcjonowaniu szkoły i przedszkola. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół w Czemiernikach na czas pandemii, zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty szkolne. Apelujemy do rodziców , by do szkoły i przedszkola przychodziły wyłącznie dzieci zdrowe. Przed wejściem na teren szkoły i przedszkola obowiązkowo należy dezynfekować ręce. Nos i usta należy zasłaniać maseczką ( w szkole jest ona obowiązkowa przy wejściu do szkoły, na terenie szatni i na korytarzach szkolnych w czasie przerw śródlekcyjnych i innych miejscach gdzie nie można zachować odpowiedniego dystansu). W autobusie szkolnym obowiązkowo należy zasłaniać usta i nos maseczką, natomiast w przedszkolu dzieci nie noszą maseczek.

Dyrektor ZS w Czemiernikach Ireneusz Kaczorek

Drodzy uczniowie

Czas nauki dobiegł końca. To był kolejny rok, kiedy doświadczyliśmy sytuacji w której nauka musiała być prowadzona zdalnie, co było spowodowane epidemią Covid-19 w Polsce i na świecie. To było dla nas wszystkich trudne doświadczenie z którym musieliśmy się ponownie zmierzyć. A dziś roztacza się przed Wami cudowna perspektywa letniego wypoczynku.

Drodzy Absolwenci
Lata Waszej pracy dziś owocują świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Świadectwo i wyniki egzaminu są dla Was przepustką do szkoły średniej. Życzę by Wasze wybory były trafne i dały szansę na dalszą edukację, zgodną z Waszymi zainteresowaniami i talentami. Niech dalsza nauka daje Wam wiele satysfakcji i radości . Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluję Wam tych osiągnięć i jednocześnie dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.
Dziękuję nauczycielom, za staranną, trudną pracę. Dbaliście o to, by nasi uczniowie rzetelnie pracowali nad własnym doskonaleniem, nad własną osobowością.
Dziękuję władzom Gminy na czele z Panem wójtem Arkadiuszem Filipkiem i przewodniczącym Markiem Bączkiem za wspieranie pracy naszej szkoły, za dbałość o warunki do nauki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
Dziękuję ks. Proboszczowi Jerzemu Latawcowi i ks. Michałowi za duchową opiekę i wsparcie jakiego udzielają całej społeczności szkolnej.
Dziękujemy Radzie Rodziców na czele z p. przewodniczącym Piotrem Kopaczem, która z głębokim oddaniem i troską wspiera nasze działania.

A na czas wakacji wszystkim uczniom, życzę wielu przyjemnych chwil , bezpiecznego odpoczynku i nabierania sił do dalszej pracy.

Dyr. ZS w Czemiernikach Ireneusz Kaczorek

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Lublinie przygotował prezentację o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dla uczniów szkół podstawowych. Prezentację można pobrać ze strony Urzędu Statystycznego w Lublinie: Link do prezentacji
Konkursy:
• konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pt. "Spisowa wyszukiwanka językowa":
Szczegóły konkursu
• konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych pt. "Spisowa krzyżówka językowa":
Szczegóły konkursu

Wypoczynek letni

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat do skorzystania z oferty wczasów wakacyjnych nad morzem w miejscowości Stegny ośrodek Amberpol w terminie 10.08.-18.08.2021r.
Koszt 1400zł. Dzieci rodziców opłacających składkę w KRUS-ie płacą 650zł.
W przypadku pełnej płatności – można skorzystać z bonu turystycznego.
Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Dyr. ZS w Czemiernikach Ireneusz Kaczorek


WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

Wyniki postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym przyjęto następujące dzieci:
a)	do klasy I Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach:
1.	Arbaczewski Olaf Franciszek

b)	do oddziałów przedszkolnych:
1.	Kasprzak Dawid

c)	do Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach:

1.	Arbaczewska Helena
2.	Jeż Jan Jakub
3.	Kamiński Miłosz Oliwier
4.	Kazubek Kacper
5.	Kołtun Amelia
6.	Kozak Laura
7.	Niewęgłowska Emilia
8.	Skrzeczkowska Klaudia
9.	Wróblewska Martyna
10.	Zdunek Szymon

Dowożenie od 17 maja 2021 roku

Klasy 0-III

750 – 1) Kolonia Północna – 2) Niewęgłosz – 3) Lichty – 4)Skoki – 5) Brzezińska
800 – 1) Stoczek – 2) Amelin (do sołtyski) – 3) Stójka (kapliczka)
4) – Wygnanów – 5) Awuls 830 – Bełcząc

Klasy IV – VIII

720 – Niewęgłosz (górny) – Niewęgłosz (dolny) – Lichty (autobus p. M. Skowronka)
655 – 1) Brzezińska – 2) Skoki – 3) Kol. Północna
705 – 1) Stoczek (mleczarnia) – 2) Stoczek (Niecała) – 3 Stoczek (Klasztor)
– 4) Stoczek (kurniki) – 5) Zygmuntowska (Łubka – kapliczka - górka)
– 6) Stójka (kapliczka niebieska) – 7) Amelin – 8) Stójka (PKS) – 9) Stójka
– 10) Stójka (kapliczka) – 11) Wygnanów (świetlica)
720 – 1) Wygnanów – 2) Awuls – 3) Bełcząc

R o z w o ż e n i e

1245 – Skoki – Lichty - Niewęgłosz
1245 – Wygnanów – Stójka – Amelin – Stoczek
1345 – Bełcząc
1345 – Skoki – Lichty – Niewęgłosz
1415 – Wygnanów – Awuls – Stójka – Stoczek
1440 – Stoczek – Stójka – Amelin – Wygnanów
1440 – Skoki – Lichty – Niewęgłosz – ul. Brzezińska
1530 – Bełcząc (+uczniowie po 8 lekcji – kurs łączony) – (poniedziałek, wtorek, środa)
1530 – Skoki – Lichty – Niewęgłosz (poniedziałek, wtorek, środa)

Wyniki rekrutacji do przedszkola i klas I na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja do przedszkola i klas I na rok szkolny 2021/2022

Wnioski do odebrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania z naszej strony intenetowej (linki powyżej).

Wpłaty za obiady

Informuję, że wpłat za obiady można dokonywać przelewem na podany poniżej rachunek bankowy:
62 8046 1025 2002 0300 1642 0002
w tytule należy podać: imię, nazwisko dziecka, klasę (lub słowo przedszkole i nazwa grupy), miesiąc, za który dokonywana jest opłata oraz kwotę odsetek, jeżeli jest to płatność po terminie.
Odbiorca: Zespół Szkół, ul. Kocka 45, 21-306 Czemierniki
W przypadku nieobecności lub wpłaty po terminie kwotę należy uzgodnić dzwoniąc do sekretariatu; tel. 83 3513004 lub 83 3513543
Termin płatności: 28 dzień każdego miesiąca
Po tym terminie naliczane są odsetki za każdy dzień. Kwotę odsetek należy dodatkowo wpisać w tytule wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail szkoły:
gm_sekretariat@op.pl lub sp_czemierniki@wp.pl

Wpłaty za czesne

Nr rachunku bankowego do wpłat za czesne (w przypadku dzieci z przedszkola, które zostają po godz. 1300):
89 8046 1025 2002 0300 1642 0001
Kwotę należy uzgodnić telefonicznie w sekretariacie. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę, czesne za ….. (miesiąc) oraz kwotę odsetek w przypadku wpłaty po terminie.
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail szkoły:
gm_sekretariat@op.pl lub sp_czemierniki@wp.pl

Nauka zdalna we wszystkich klasach szkoły podstawowej

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej (kl.I-VIII) w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021r.

Dyr. ZS w Czemiernikach Ireneusz Kaczorek

PodziękowanieRekrutacja do przedszkola i klas I na rok szkolny 2021/2022

Wnioski do odebrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania z naszej strony intenetowej (linki powyżej).

Rozwiązanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „START"

Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego „START" działającego przy Publicznym Gimnazjum w Czemiernikach ul. Kocka 45 informuje, że w dniu 25.01.2021 r. walne zebranie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „START" przy Publicznym Gimnazjum w Czemiernikach.
Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Waldemara Cholewy zamieszkałego Wygnanów 152, 21-306 Czemierniki, w terminie do 21.02.2021 r.
Likwidator
Waldemar Cholewa

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Czemiernikach
z dnia 13 stycznia 2021 roku
w sprawie nauczania stacjonarnego uczniów kl. I -III
Szkoły Podstawowej w Czemiernikach

Nauczanie stacjonarne w klasach I - III Szkoły Podstawowej zostaje przywrócone od 18 stycznia 2021 roku

Czytaj treść zarządzenia

Dowożenie i rozwożenie uczniów klas I-III i oddziałów przedszkolnych od 18.01.2021

DOWOŻENIE
755- Skoki- Lichty- Niewęgłosz (p. M.Skowronek)
Autobus gminny:
755- Stoczek (PRZYMUS, NIECAŁA, KAPLICA, KURNIKI, ZYGMUNTOWSKA) - Amelin – Stójka (Kapliczka)- Awuls-Wygnanów
830- Bełcząc (WIEŚ, BOROWA DROGA, DRÓŻKA, PRZYSTANEK PRZY DAWNYM SKLEPIE)
ROZWOŻENIE
1410- Skoki- Lichty- Niewęgłosz (p. M.Skowronek)
Autobus gminny:
1410- Wygnanów- Awuls-Stójka- Amelin – Stoczek
1450- Bełcząc

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Czemiernikach z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie nauczania zdalnego uczniów Szkoły Podstawowej w Czemiernikach
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Treść zarzadzenia

Zarządzenie nr 11/2020
Dyrektora Zespołu Szkół w Czemiernikach
z dnia 23 października 2020 w sprawie przejścia uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Czemiernikach na nauczanie zdalne.

Czytaj całość

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku, 26 października uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne (na okres dwóch tygodni).
W związku z powyższym ustalam następujące zasady pracy:
1. Nauczanie zdalne w naszej szkole będzie realizowane od poniedziałku ( 26 X 2020r.) zgodnie z aktualnym tygodniowym planem lekcyjnym - od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.20.

Treść zarządzenia

W związku ze wzrostem zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2 od 19 października 2020 roku (poniedziałek) do odwołania w Zespole Szkół w Czemiernikach wprowadza się ograniczenia wejść do budynku szkoły zgodnie z zarządzeniem nr 10/2020 Dyrektora szkoły.

Treść zarządzenia

Dokumenty dotyczące organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Czemiernikach w czasie pandemii Covid-19

Czytaj całość

Dokumenty dotyczące organizacji pracy Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach w czasie pandemii Covid-19

Czytaj całość

Numery kont bankowych wpłat za obiady i czesne

Informuję, że wpłat za obiady można dokonywać przelewem na podany poniżej rachunek bankowy:
62 8046 1025 2002 0300 1642 0002
W tytule należy podać: imię, nazwisko dziecka, klasę (lub słowo przedszkole i nazwa grupy), miesiąc, za który dokonywana jest opłata oraz kwotę odsetek, jeżeli jest to płatność po terminie.
W przypadku nieobecności lub wpłaty po terminie kwotę należy uzgodnić dzwoniąc do sekretariatu; tel. 83 3513004 lub 83 3513543.
Termin płatności: 28 dzień każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane są odsetki za każdy dzień. Kwotę odsetek należy dodatkowo wpisać w tytule wpłaty. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail szkoły: gm_sekretariat@op.pl lub sp_czemierniki@wp.pl
Październik – opłata za cały miesiąc 105 zł – szkoła i 110zł przedszkole. Termin: do 28.10.2020
Nr rachunku bankowego do wpłat za czesne (w przypadku dzieci z przedszkola, które zostają po godz. 1300):
89 8046 1025 2002 0300 1642 0001
Kwotę należy uzgodnić telefonicznie w sekretariacie. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę, czesne za ….. (miesiąc) oraz kwotę odsetek w przypadku wpłaty po terminie.
Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail szkoły: gm_sekretariat@op.pl lub sp_czemierniki@wp.pl

Dyrektor
Ireneusz Kaczorek

Spotkanie z rodzicami!

Informuję, że spotkanie z rodzicami odbędzie się
23 września 2020 roku (środa), według poniższego harmonogramu:
1600 - klasy I-IV spotkania w klasach
1630 - klasy V-VIII spotkania w klasach
1700 - spotkanie Rady Rodziców szkoły w stołówce szkolnej
Pracownie w których odbędą się spotkania z rodzicami:
kl. 4 a – p. M. Polak – prac. j. angielskiego (II piętro)
kl. 4 b – p. A. Kawecka-Sikorska – prac. matematyczna (I piętro przy pokoju pedagoga)
kl. 4 c – p. K. Kornacka – prac. polonistyczna (I piętro – przed wejściem na galerię)
kl. 5 a – p. A. Kurowska – prac. matematyczna (II piętro)
kl. 5 b – p. A. Witek-Kondrat – prac. przyrodnicza (II piętro) 
kl. 6 a – p. D. Kuszneruk – prac. polonistyczna (I piętro dawne gimnazjum)
kl. 6 b – p. B. Kublicka – prac. historyczna (I piętro dawne gimnazjum ) 
kl. 6 c – p. E. Sokół – prac. katechetyczna (II piętro) 
kl. 7 a – p. A. Lejczyk – prac. angielska (parter – wejście przy hali sportowej)
kl. 7 b – p. A. Kaczorek – prac. fizyczna (przy hali sportowej)
kl. 8 a – p. T. Sobieszek – prac. geograficzna (galeria)
kl. 8 b – p. E. Łucek – prac. matematyczna (I pietro)
																													Dyr. Ireneusz Kaczorek

D o w o ż e n i e
od 2 września 2020 roku

Klasy I – III
750 – 1) Kolonia Północna – 2) Niewęgłosz – 3) Lichty – 4) Skoki – 5) Brzezińska
800 – 1) Stoczek – 2) Amelin (do sołtyski) – 3) Stójka (kapliczka) – 4) Wygnanów – 5) Awuls
830 – Bełcząc
Klasy IV– VIII
730 - PKS – uczniowie kl. IV – VIII Niewęgłosz – Lichty
655 – 1) Brzezińska – 2) Skoki – 3) Kol. Północna
705 – 1) Stoczek (mleczarnia) – 2) Stoczek (Niecała) – 3) Stoczek (Klasztor) – 4) Stoczek (kurniki) – 5) Zygmuntowska (Łubka – kapliczka – górka) – 6) Stójka (kapliczka niebieska) – 7) Amelin – 8) Stójka (PKS) – 9) Stójka – 10) Stójka (kapliczka) – 11) Wygnanów (świetlica)
720– 1) Wygnanów – 2) Awuls – 3) Bełcząc

R o z w o ż e n i e

1245 – Skoki – Lichty – Niewęgłosz
1245 – Wygnanów – Stójka – Amelin – Stoczek
1345 – Bełcząc
1345 – Skoki – Lichty – Niewęgłosz
1415 – Wygnanów –Awuls – Stójka – Stoczek
1440 – Stoczek – Stójka – Amelin – Wygnanów
1440 – Skoki – Lichty – Niewęgłosz – ul. Brzezińska
1530 – Bełcząc (+ uczniowie po 8 lekcji – kurs łączony) – (pon., wtorek, środa)
1530 – Skoki – Lichty – Niewęgłosz (poniedziałek, wtorek, środa)

Dokumenty dotyczące organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Czemiernikach w czasie pandemii
Covid-19

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/21

Drodzy Uczniowie i Rodzice !
   Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny w warunkach pandemii.
By zminimalizować zagrożenie, w Zespole Szkół w Czemiernikach na ten trudny czas wprowadzone zostały zmiany organizacje w funkcjonowaniu szkoły i przedszkola. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Poniżej zamieszczam najważniejsze zasady pracy szkoły w okresie zagrożenia:
1. Apelujemy do rodziców, by do szkoły i przedszkola przychodziły wyłącznie dzieci zdrowe. 2. Przed wejściem na teren szkoły i przedszkola obowiązkowo należy zdezynfekować ręce. 
3. Nos i usta należy zasłaniać maseczką (w szkole jest ona obowiązkowa przy wejściu do szkoły, na terenie szatni i na korytarzach szkolnych w czasie przerw śródlekcyjnych i innych miejscach, gdzie nie można zachować odpowiedniego dystansu).W czasie lekcji maseczki nie są obowiązkowe.
4. W przedszkolu dzieci nie noszą maseczek, natomiast każde przyprowadzane dziecko będzie miało sprawdzaną temperaturę.
5. W autobusie szkolnym również obowiązkowo należy zasłaniać usta i nos maseczką. Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa znajduje się w regulaminie organizacyjnym ZS w czasie pandemii ( na stronie internetowej szkoły).
       Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas IV - VIII:
1 września 2020r., godz. 8.00 - spotkania w klasach z wychowawcami.
       
 Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 0 - III od numeru 1 do 10:
1 września 2020r., godz.10.00 - spotkania w klasach z wychowawcami (wychowawcy telefonicznie ustalą harmonogram spotkania).
        Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 0 - III od numeru 11 do 21:
1 września 2020r., godz.11.00 - spotkania w klasach z wychowawcami (wychowawcy telefonicznie ustalą harmonogram spotkania).
 


Przedszkole w dniu 1 września pracuje na normalnych zasadach.
 Dzieci mają zajęcia od godz. 8.00. Wychowawcy przedszkola w wyznaczonym czasie poinformują rodziców o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem przedszkola w okresie pandemii.
  Zapraszamy na Mszę Św. z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku Szkolnego 2020/21 - poniedziałek 31 sierpnia o godz. 16.00.
                                Dyrektor ZS w Czemiernikach Ireneusz Kaczorek

Wykaz podręczników do religii na rok szk. 2020/21

Książki do klas 0 – III zamówi nauczyciel we wrześniu
Podręczniki do religii do klas IV, VI, VII i VIII można odkupić używane.
Podręcznik do klasy V został zmieniony i należy zakupić nowy.
Szczegółowy wykaz podręczników

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


Poniżej linki do list:

Pracę rozpoczyna Gminne Publiczne Przedszkole w Czemiernikach

Od jutra - 6 maja - pracę rozpoczyna Gminne Publiczne Przedszkole w Czemiernikach. Do przedszkola przyjęte będą wyłącznie te dzieci, których oboje rodzice pracują.

Poniżej linki do dokumentów regulujących zasady pracy przedszkola w czasie pandemii koronawirusa:

List otwarty Dyrektora Zespołu Szkół w Czemiernikach do Redakcji Tygodnika "Wspólnota Radzyńska" w odpowiedzi na nierzetelny artykuł zatytułowany "Ranking miejsc przyjaznych edukacji", który ukazał się w nr. 18 gazety (5 -11 maja 2020r.)


Tekst oryginalny listu w formacie .doc

Pan Marek Pietrzela
Redaktor Tygodnika Wspólnota Radzyńska
Rzetelny ranking - nierzetelna informacja!
Drogi Panie redaktorze! W ostatnim numerze Tygodnika ,,Wspólnota Radzyńska" zamieszczony został artykuł na temat rankingu miejsc przyjaznych edukacji - tytuł "Czemierniki na szarym końcu...." W zamieszczonej tabeli rankingu zauważyłem, że za Gminą Czemierniki znalazła się inna Gmina - bliżej "szarego końca". Szkoda , że to my zostaliśmy "wyróżnieni" w tytule. Szkoda też, że Pan redaktor o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji poprosił jedynie dyrektora szkoły w Rokitnie. Dyrektorom Zespołu Szkół w Czemiernikach nie zadano żadnych pytań. Czytelnicy gazety otrzymali jasny, ale niestety nieprawdziwy przekaz, że Gmina Czemierniki jest najgorsza w naszym rejonie. Co pomyślą sobie o tym włodarze gminy Czemierniki, mieszkańcy, rodzice uczniów i dzieci z przedszkola czy nauczyciele? Ranking przecież nie kłamie, przekazuje dane (liczby). Z tym się nie dyskutuje. ALE NALEŻY TE LICZBY ODPOWIEDNIO INTERPRETOWAĆ! Wystarczyło poprosić o wyjaśnienie, komentarz kogoś, kto ma wiedzę na ten temat - tak jak to miało miejsce w przypadku gminy Rokitno. Skoro tak się nie stało, pozwolę sobie przytoczyć kilka argumentów, które, jak mi się wydaje, rzucą więcej światła na przedstawiony ranking i przytoczone informacje . 1.- kategoria rankingu -,, dobry start "- to liczba dzieci 3-4 letnich w przedszkolu . Pozycja Gminy 1737- dziwnie daleko, na szczęście nie ,,szary koniec". Ilość dzieci 3-4 letnich w przedszkolu w Czemiernikach nie jest imponująca - od 40 do 46, ale więcej ich po prostu nie ma. Tyle się urodziło. W latach 2017 -18 władze gminy podjęły starania i wybudowały nowoczesny obiekt przedszkolny na 90 miejsc, co w pełni zabezpiecza potrzeby gminy. W roku 2018 obiekt został oddany do użytku. Jest w nim 75 dzieci - wszystkie dzieci zostały przyjęte. W związku z tym, że posiadamy wolne miejsca, do przedszkola przyjmowane są również dzieci spoza naszej gminy. Przedszkole jest nowoczesne, świetnie wyposażone - tablica interaktywna, 4 duże sale, gabinet logopedyczny, aneks kuchenny, jadalnia, doświadczona kadra, itp. Ci, którzy je oglądali lub kontrolowali twierdzą, że jest najładniejsze i najlepiej wyposażone w powiecie radzyńskim. Jednak ranking tego nie potwierdza- czyżby ktoś o czymś zapomniał lub coś przeoczył? 2.- kategoria - ,,wyrównywanie nierówności". Tu również dość niska pozycja 1917, ale nie na ,, szarym końcu"(dużo szkół z naszego rejonu zajęło niższe lokaty). Pod uwagę brane były (jak dobrze odczytałem) wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (ostatni odbył się w 2016 roku) , oraz ilość (wyniki) uczniów mających podobne oceny? I TUTAJ UWAGA NAJWAŻNIEJSZA! Do Zespołu Szkół w Czemiernikach w latach, które obejmował ranking (2017 - 2019) uczęszczali uczniowie do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Czemierniki i z terenu całego województwa lubelskiego. Gimnazjum w Czemiernikach od samego początku istnienia, prowadziło tzw. KLASY GIMNAZJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY PRZY OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W RADZYNIU PODLASKIM. Uczęszczali tu uczniowie mający ogromne problemy w nauce i zachowaniu z obszaru całego naszego województwa. W tych latach do Gimnazjum w Czemiernikach uczęszczało od 220 do 180 uczniów, z tego w klasach „zawodowych" uczyło się około 100. Dla tych uczniów samo ukończenia szkoły było sukcesem, a otrzymanie oceny dopuszczającej marzeniem. W takich warunkach RÓŻNICE W OCENACH UCZNIÓW tych z Czemiernik i tych z klas „zawodowych" były ogromne. Fundacja, która tworzyła ranking, na pewno o tym nie wiedziała - ich interesowały liczby, ale byłem przekonany, że redakcja Tygodnika Wspólnota miała tego świadomość. 3.- ostatnia kategoria - ,,wyniki egzaminów gimnazjalnych", która stawia Czemierniki na ,,szarym końcu". Jeszcze raz dodam. DO GIMNAZJUM W CZEMIERNIKACH UCZĘSZCZALI UCZNIOWIE Z KLAS PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY Z OHP W RADZYNIU PODLASKIM. To były integralne (do 2019r.) klasy wchodzące w skład Gimnazjum w Czemiernikach. Wyniki tych uczniów uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym i wyniki uczniów z klas w Czemiernikach, składały się na całość wyników Gimnazjum. W ostatnich latach na ogólną liczbę przystępujących do egzaminu uczniów naszego Gimnazjum 40% - 50% stanowili uczniowie z klas zawodowych (OHP). To świadczy, jak ogromny wpływ na wyniki szkoły mieli uczniowie z tych klas. Dla większości z nich najważniejsze było ukończenie szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu nie miały dla nich znaczenia. Ważne było przystąpienie do egzaminu (bo to był warunek konieczny do ukończenia gimnazjum), a po 10 - 15 min. opuszczali salę egzaminacyjną - po zakodowaniu swoich prac. Uczniowie z klas w Czemiernikach uzyskiwali naprawdę dobre wyniki na egzaminie. Poniżej zamieszczam dowód na to stwierdzenie . Rok 2018/19 Egzamin gimnazjalny. - j. polski kl.zawodowe : 27,8% - kl. w Czemiernikach - 67,3% : powiat-62,3%, woj.-64,2% - historia i wos kl. zawodowe:33,2% - kl. w Czemiernikach- 55%: powiat- 55%. woj.- 58,6% - matematyka kl.zawodowe :16,5% - kl. w Czemiernikach - 38,8% : powiat- 38%, woj. -42,5% - przedmioty przyrodnicze kl. zawodowe :27,4%- kl. w Czemiernikach-52,7%: powiat-46,1%, woj.-48,8% - j. obce (angielski i rosyjski) kl. zawodowe:25%- kl. w Czemiernikach- 65,5% :powiat - 58,5%, woj.-65,8% Wyniki świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu uczniów z Czemiernik. Niestety, jestem zmuszany prawie corocznie do tłumaczenia na forum Waszego Tygodnika słabych wyników naszego gimnazjum. Już myślałem, że to się skończyło, niestety ponownie zmusiliście mnie do zabrania głosu. A wystarczyło zadzwonić i poprosić o wyjaśnienia lub komentarz do rankingu! Dla rzetelnej informacji, dla mieszkańców Czemiernik i Gminy Czemierniki, dla nauczycieli, dla władz Gminy oraz rodziców uczniów, którzy pewnie ze zdumieniem na twarzy, rosnącą irytacją czytali ten „rzetelny ranking". Z szacunkiem i poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach Ireneusz Kaczorek


Biblioteka szkolna

Informuję, iż od dnia 29.04.2020r. (środa) można korzystać z biblioteki szkolnej w godzinach 8:00-12:00. Przypominam o obowiązku posiadania maseczki i rękawiczek, jak też dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. dyr. I.Kaczorek
Dyr. I. Kaczorek

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
w postępowaniu rekrutacyjnym
do Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach
na rok szkolny 2020/2021


Link do listy dzieci zakwalifikowanych
Ostateczny termin składania wniosków to 15 maja 2020 roku.


Informacja!

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przekazuję uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej i Publicznego Gminnego Przedszkola w Czemiernikach w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.
1.Forma i tryb realizacji zajęć w szkole:
 - zajęcia są realizowane na odległość z wykorzystaniem dostępnych technik informacyjnych,
 - platform www.epodreczniki.pl oraz WSiPnet,
 - materiały dostępne na stronach CKE i OKE,
 - materiały prezentowane w publicznej TV,
 - materiały wskazane przez nauczycieli.
2. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz innych zajęciach, będzie realizowany z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Nauczyciele muszą uwzględnić aktualny plan lekcji danej klasy przy realizacji podstawy programowej danego etapu edukacyjnego. Zajęcia w każdym dniu tygodnia ( poniedziałek - piątek), w godz. 8.00 - 15.00, będą zróżnicowane, co wynika z planu lekcji oraz muszą uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów. Nauczyciele realizują kształcenie naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
3. Postępy uczniów są monitorowane w oparciu o zapisy w e-dzienniku Librus. Uczeń i jego rodzic jest informowany o postępach w nauce w tym ocenach, przez nauczyciela danego przedmiotu, za pośrednictwem e-dziennika. Koordynatorem wszystkich działań nauczania na odległość w danej klasie, jest wychowawca klasy.
     Nauczyciel danego przedmiotu dokonuje oceny pracy ucznia w przypadku :
- odpowiedź ustna , bezpośredni kontakt z uczniem ( wideo - konferencja)
- praca pisemna , odesłana przez ucznia i sprawdzona przez nauczyciela
- aktywność ucznia, potwierdzona zapoznaniem się ze wskazanym materiałem określonym przez nauczyciela i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.
4. Dokumentowanie wszystkich działań nauczyciela, odbywa się w oparciu o zapisy w e-dzienniku. Zakładka ,,Dziennik" - prace domowe. Tam dokumentujemy pracę dla danej klasy z danego przedmiotu.
5. Nauczyciele , określają źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć , w tym materiały w postaci elektronicznej , z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
6. Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia , każdego dnia tygodnia (oprócz sobót i niedziel), w godz. 8.00-15.00, poprzez e- dziennik lub drogą telefoniczną( po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
7. W przypadku wychowania przedszkolnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczyciele poprzez kontakt telefoniczny z rodzicami dzieci i uczniów , informują ich o dostępnych materiałach i możliwościach ich realizacji przez dzieci i uczniów w domu.
Dyr. Ireneusz Kaczorek

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w roku szkolnym 2020/2021

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czemiernikach w roku szkolnym 2020/2021
 2. Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych
 3. Karta dziecka sześcioletniego
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego
 5. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły
 6. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej dziecka z obwodu szkoły

Przekaż 1% podatku


Szczegóły

Zumba dla dzieci i młodzieżyOFERTA WYPOCZYNKU

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje z dopłatą 750 zł/osobę wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub rentą) w KRUS.
1.	Lokalizacja i terminy turnusu:
Ośrodek „U JĘDRKA I HANI” 34-500 Zakopane, os. Rybkówka 1  
   14 - 23 stycznia 2020r.

2.	Warunki uczestnictwa:
	wiek uczestnika: 9 – 16 lat (nieprzekroczone w okresie trwania turnusu);
	aktualna legitymacja szkolna;
	wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika oraz oświadczenia (wg. wzoru)
	oryginalne zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rolnika;
	potwierdzenie dokonania wpłaty 550 zł na konto w Banku Zachodnim WBK SA
nr: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 
Tytułem: wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek zimowy

	uczniowie, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem KRUS mogą skorzystać 
z oferty za odpłatnością 1300 zł

3.	Gwarantujemy:
	wyżywienie (pięć posiłków dziennie oraz zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami;
	opiekę kadry pedagogicznej, medycznej oraz przewodnika górskiego;
	atrakcyjny program turystyczny (Gubałówka, Dolina Kościeliska, Chochołów (Aqua Park), Krupówki, Wielka Krokiew, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, itp.);
	atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i sportowy;
	transport autokarami w obie strony, a także ubezpieczenie NNW.


Zapisy w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada. 

Wypełnione dokumenty (do pobrania w sekretariacie) i potwierdzenie dokonania opłaty należy dostarczyć do sekretariatu do 3 grudnia.

Zaproszenia


Portal POLinfo.eu

Po wielu latach przygotowań, na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, wykorzystując infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu, który stawowi rozwinięcie zajęć PW Junior, a którego celem jest zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych. POLinfo.eu to przedsięwzięcie unikatowe na skalę światową, które łączy w sobie wiele elementów.
Dysponujemy tysiącami materiałów oraz linków do materiałów dotyczących przedmiotów ścisłych, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie umieszczane na portalu. Większość jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę na POLinfo.eu.
Ponadto bazując na podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia z przedmiotów ścisłych prowadzone przez Internet. Każdemu Juniorowi oferujemy możliwość skorzystania z zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy, dostosowanego do jego umiejętności i zaangażowania.
Każdy Junior pracuje w grupie rówieśników o podobnym poziomie wiedzy, może skorzystać z ogromnych zasobów materiałów, jak również indywidualnie skonsultować się z prowadzącymi zajęcia. Dzięki Internetowi może korzystać z oferty portalu niezależnie od miejsca, w którym przebywa. Te wszystkie czynniki zdecydowanie poprawiają efektywność Jego edukacji.
Jednym z celów naszego portalu jest również wspieranie, tak ważnego w dzisiejszych czasach, mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Chcemy wskazać młodym osobom, gdzie mogą znaleźć sprawdzone i wartościowe informacje, a także uświadomić im, jakie konsekwencje niesie za sobą ich aktywność w sieci.
Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia przez Internet na rok akademicki 2019/20.
Dotychczasowe 7 edycji naszych zajęć na PW pokazało niesamowitą kreatywność i aktywność młodzieży. Jesteśmy pewni, że dzięki pracy zespołowej nasze dzieci w przyszłości stworzą wynalazki, które odniosą światowy sukces. Jednakże POLinfo.eu to przede wszystkim dobra zabawa i nowe doświadczenia.
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: www.polinfo.eu
Prezentacja projetu: kliknij Pomagamy rozwijać potencjał Juniorów

XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian

Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach oraz Prezes Czemiernickiego Towarzystwo Regionalnego zapraszają na XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, który odbędzie się 11 maja 2019 roku o godz. 900 w Zespole Szkół w Czemiernikach.

Regulamin konkursu
Karta złoszenia

"Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach"

Linki do portalu parafii z informacjami o projekcie:
http://czemierniki.parafia.info.pl
http://kosciol-czemierniki.pl

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w Zespole Szkół w Czemiernikach w roku szkolnym 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

Bezpłatne zajęcia fitness

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 stycznia 2019 roku rozpoczynamy bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców gminy Czemierniki. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół w Czemiernikach w każdy czwartek w godzinach 1730 – 1900.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Wójt Gminy Czemierniki oraz Dyrektor Zespołu Szkół